Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας
ΕΤΑΙΡΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ SOIREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ: 095719432
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2536301000
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ. ΚΑΡΑΜAΝΛΗ 29, ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΚ 15127
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106233640
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.alexandratoultd.eu

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχωρήθηκε την 10/09/2018

»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχωρήθηκε την 10/09/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Καταχωρήθηκε την 04/09/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 Καταχωρήθηκε την 12/06/2015
 » ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 Καταχωρήθηκε την 12/06/2014
 » ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
 Καταχωρήθηκε την 04/06/2013